VerzuimAdministratie

Nederland BV

Postbus 293

5240 AG  Rosmalen

email: info@companion.nl,

 

Tel: 073 85 06 803

Fax: 084 74 33 516

KvK: 17161929

 
   

VerzuimAdministratie Nederland: heeft dť oplossing voor het beheren van het (ziekte)verlof

Bij de werkgevers ligt een steeds groter wordende verantwoordelijkheid om het ziekteverlof van de werknemers te beperken. Vanaf 2004 is de inspanningsverplichting (van werkgever en werknemer) opgerekt naar 2 jaar. Pas bijna aan het einde van de twee jaar toetst de overheid of de inspanning voldoende is geweest, indien de inspanningen als onvoldoende beoordeeld worden, kan de periode verlengend worden met maximaal 12 maanden. Er is sprake van voldoende inspanningen, als er wordt voldaan aan Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Gezien de enorme kosten die hier aan verbonden zij, voldoende reden om de inspanningen goed te beheersen.

 

Onze gedachte is dat iedere gehonoreerde aanvraag voor ziekte verlof het startsein is voor re-integratie. Echter niet voor iedere aanvraag is direct actie noodzakelijk, door vooraf de juiste voorwaarden te definiŽren kunnen de meldingen die directe actie vereisen geselecteerd worden.

Daarnaast is het belangrijk dat meldingen die onder de 'vangnet Ziektewet' (ZW) en 'Wet Arbeid en Zorg' (WAZo) vallen direct gemeld worden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV).

 

VerzuimAdministratie heeft een volledig nieuw ontwikkelde webapplicatie 'Companion'

waarbij het optimaal beheersen van het verzuim en eenvoud in het gebruik zeer belangrijk zijn.

Het bestaat uit een krachtige actiebeheer en -volgsysteem welke door de eindgebruiker volledig naar eigen wensen ingericht kan worden.

 

Enkele voordelen van het verlofbeheer systeem Companion:

 • Een beperkt aantal schermen

 • Volledig modulair opgebouwd, de gebruiker krijgt alleen de functionaliteit die noodzakelijk is

 • Volledig zelf in te bepalen protocol (te ondernemen acties bij een verlofaanvraag)

 • Acties zelf te definiŽren en aan te passen

 • Persoonlijke kenmerken (uitkering, AGH/SFB-status, verzuimverleden e.d.) hebben invloed op de acties

 • Bewaking uitvoering acties dmv urgentiekleuren en een off-line actiemelder in de taakbalk

 • Ondersteuning voor reservering, planning en uitnodiging van werknemers

 • Uitgebreide ondersteuning voor rapportage van acties, inclusief het genereren van documenten en het vesturen via email (volledig vanaf de server, geen uitvoering van bewerkingen op de PC van de gebruiker!)

 • De volledige FML (functie mogelijkheden lijst) geÔntegreerd in de begeleiding. Vaststellen gedurende de begeleiding en vergelijking mogelijk met de functie-eisen en andere functies binnen de organisatie

 • Alle WVP-documenten kunnen vanuit de applicatie gemaakt worden en opgeslagen voor latere raadpleging

 • Alle UWV-meldingen kunnen vanuit de applicatie gemaakt worden en opgeslagen voor latere raadpleging

 • On-line inzicht in de actuele verzuimkosten

 • Inzicht in de WIA-lasten met een berekening van in het inkomen voor de werknemer bij WIA-toekenning

 • Toevoegen van eigen of door derden opgestelde documenten

 • Meldingen aan het UWV via DIGI-ZSM (2009)

 • Geschikt voor begeleiding werknemers in de ERD-periode zowel voor EigenRisicoDragers voor de WGA (ERD-WGA) als voor de Ziektewet (ERD-ZW)

 • Aanpassen/toevoegen eigen documenten (eigen huisstijl, opmaak)

 • Koppelbaar aan bestaande personeel- en planningsystemen (volledig automatisch)

 • Autorisatie van toegang tot het muteren/bekijken van gegevens zeer flexibel in te richten.

 • Zeer korte implementatietijd, bij oplevering is het systeem direct bedrijfsgereed

 • Volledige internet applicatie , geen installatie van software op het werkstation (installatie in principe op onze beveiligde servers, installatie op eigen server(s) is ook mogelijk)

 • Bij installatie op onze servers kunnen wij het beheer van de applicatie volledig overnemen

Wij komen graag langs voor een geheel vrijblijvende demonstratie,

we kunnen u dan ook de overige voordelen laten zien.

 

email: info@companion.nl,

 

laatst aangepast: november 2008